หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 English version Thai version  
หน้าแรก 
เกี่ยวกับศาล 
ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ศาล  
Download แบบฟอร์ม  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ติดต่อศาลและแผนที่เดินทาง  
พ.ร.บ.และข้อกำหนด  
สถิติคดี  
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา 
CIPITC Library  
FAQs  
ศาลจังหวัดกับคดีทรัพย์สินทางปัญญา  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
ประกาศศาล/คำสั่ง  
ผู้ดูแลระบบ 

 • หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง:หลักปฏิบัติสากลและการดำเนินคดี
 • กำหนดการอบรมหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง:หลักปฏิบัติสากลและการดำเนินคดี
 • ใบสมัครอบรมหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง:หลักปฏิบัติสากลและการดำเนินคดี
 •  

   


   

  ค้นคว้า / วิจัย

   

  ***เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน

   

  บรรยายพิเศษ
  สรุปการบรรยาย เรื่อง กฎหมายวาด้วยสิทธิในทรัพย์สินและระบบสังคมนิยมเศรษฐกิจการตลาดของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน “Chinese Property Law and Socialist Market Economy in China” โดย Professor Shen Weixing Vice Dean at School of Law, Tsinghua University
  บทความพิเศษ
        ลักษณะพิเศษของการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดย นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง 
  บทความ / งานวิจัยทรัพย์สินทางปัญญา
        ใบตราส่งและการส่งมอบสินค้าโดยปราศจากการเวนคืนใบตราส่งในประเทศฝรั่งเศส
        สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก (World Symposium on Geographical Indications 2013) โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ องค์การทรัพยืสินทางปัญญาโลก
        การปรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยให้สอดคล้องกับระบบมาดริด โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
        การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าต่างประเทศภายใต้กฎหมายไทย โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
        การให้ความคุ้มครองแก่สัญญาณรายการที่ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
        บทบาทของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการปกป้องงานอันมีลิขสิทธ์ โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
        สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
        องค์กรส่งเสริมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Technology Licensing Organization-TLO) ในประเทศญี่ปุ่น โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
        ความขัดข้องปัจจุบันในการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของประเทศไทย โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
        ปัจจุบันและอนาคตของกฏหมายการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
        การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในคำบรรยายของผู้สอน โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
       Implementation of IP Mediation in Thailand: An Experience from The US Mediation Techniques by Thanarak Naowarat
       Possibility of Thailand’s Accession to the Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 1995 
       Parallel Imports in Pharmaceuticals : Increase Access to HIV Drugs*
       Odyssey Of Thailand Arbitrations for Contracts between Private Sector and Public Sector
       การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
       การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
       พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 : หนึ่งในเครื่องมือเพื่อการปกป้องพันธุ์พืชของไทย
       ข้อยกเว้นของสิทธิบัตรยาตามหลัก Bolar Exception และการคุ้มครองข้อมูลในขั้นตอนของการทดลองยา
  บทความ/งานวิจัยการ การค้าระหว่างประเทศ
       Implementation of U.S. Class Arbitrations in Thailand: An Experience from US Alternative Dispute Resolution by Thanarak Naowarat
       ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และประเด็นด้านกฎหมายแรงงาน : ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี และการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในอนาคต*
   
  สัมมนาการเตรียมความพร้อม ทางกฎหมายและธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

    บทบาทของศาลที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิทยากร : นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

    ปาฐกถาพิเศษ “การเตรียมความพร้อมของกลุ่มประเทศสมาชิก : ปัญหาการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา
  โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน

    ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิทยากร : นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

    บทบาทความร่วมมือของประชาคมอาเซียนด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  วิทยากร:  ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมัสกัต รัฐสุลตานโอมาน

    การเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าสูงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิทยากร : นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย,นายประพันธ์ พิสมยรมย์ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 1 สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร,นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,ผู้ดำเนินการรายการ:นางฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา  ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
  เชิญชวน ส่งบทความลงวารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ฉบับพิเศษปี 2557   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 259 )
  แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง   17 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 502 )
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าอวยพรปีใหม่ประธานศาลฎีกา   20 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 142 )
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าอวยพรปีใหม่ประธานศาลอุทธรณ์ภาค1   20 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 81 )
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของศาล จำนวน 139 รายการ   24 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 416 )
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลางสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง   2 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 77 )
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของศาล   14 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 473 )
  การจัดเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา   26 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 318 )
  ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น5และห้องประชุม/อบรม ชั้น6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญฯ   7 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 162 )
  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง   31 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 177 )
  ประกาศผลการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๕   6 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 700 )
  ขอเชิญโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”   19 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 805 )
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพี   6 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 532 )
  การจัดเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง   4 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 211 )
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จัดงานเลี้ยงขอบคุณ คณะผู้พิพากษาโยกย้ายประจำปี 2557   27 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 99 )
  การแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลเป็นภาษาอังกฤษ (รอบสัมภาษณ์)   27 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 66 )
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าอวยพรปีใหม่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม   20 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 75 )
  ผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะเข้ามอบกระเช้าดอกไม้แด่อธิบดีผู้พฯ   10 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 139 )
  ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


  ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
    :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ ร่วมวางพวงมาลางานวันรพี 2557
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ ร่วมวางพวงมาลางานวันรพี 2557
    :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง จัดกิจกรรมวันรพี 2557
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง จัดกิจกรรมวันรพี 2557
    :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง จัดอบรมเทคนิคการให้บริการและการสื่อสารที่เป็นเลิศ
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง จัดอบรมเทคนิคการให้บริการและการสื่อสารที่เป็นเลิศ
    :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง เข้ารับเสด็จฯ เจ้าฟ้าหญิงเอชิ โซนัม เดชัง วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง เข้ารับเสด็จฯ เจ้าฟ้าหญิงเอชิ โซนัม เดชัง วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
    :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง บันทึกเทปโทรทัศน์ อาศิรวาท 12 สิงหาคม 2557
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง บันทึกเทปโทรทัศน์ อาศิรวาท 12 สิงหาคม 2557
    :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
  ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)