ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แจ้งเวียนคำสั่งต่างๆ / เวรปฏิบัติการเกี่ยวกับผู้พิพากษาสมทบ
เวรปฏิบัติการและเวรสำรอง
 1. คำสั่งเวรปฎิบัติการและเวรปฎิบัติการสำรองของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙
 2. คำสั่งเวรปฎิบัติการและเวรปฎิบัติการสำรองของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙
 3. คำสั่งเวรปฎิบัติการและเวรปฎิบัติการสำรองของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙
 4. คำสั่งเวรปฎิบัติการและเวรปฎิบัติการสำรองของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐
 5. คำสั่งเวรปฎิบัติการและเวรปฎิบัติการสำรองของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐

ข่าวสารต่างๆ

  บัญชีรายชื่อผู้ประนีประนอม
  บัญชีรายชื่อผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง
  1. บัญชีรายชื่อผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง
  เอกสารแนะนำของศาล
  แบบฟอร์ม
  ระเบียบ
  บทความ

  ลิงค์หน่วยงาน

  หน่วยงานส่วนกลาง
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
  ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ