หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 English  version Thai  version  
หน้าแรก 
เกี่ยวกับศาล 
ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ศาล  
Download แบบฟอร์ม  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ติดต่อศาลและแผนที่เดินทาง  
พ.ร.บ.และข้อกำหนด  
สถิติคดี  
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา 
CIPITC Library  
FAQs  
ศาลจังหวัดกับคดีทรัพย์สินทางปัญญา  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
ประกาศศาล/คำสั่ง  
ผู้ดูแลระบบ 


 


 

ค้นคว้า / วิจัย

 

***เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน

 

บรรยายพิเศษ
สรุปการบรรยาย เรื่อง กฎหมายวาด้วยสิทธิในทรัพย์สินและระบบสังคมนิยมเศรษฐกิจการตลาดของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน “Chinese Property Law and Socialist Market Economy in China” โดย Professor Shen Weixing Vice Dean at School of Law, Tsinghua University
บทความพิเศษ
      ลักษณะพิเศษของการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดย นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง 
บทความ / งานวิจัยทรัพย์สินทางปัญญา
      ใบตราส่งและการส่งมอบสินค้าโดยปราศจากการเวนคืนใบตราส่งในประเทศฝรั่งเศส
      สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก (World Symposium on Geographical Indications 2013) โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ องค์การทรัพยืสินทางปัญญาโลก
      การปรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยให้สอดคล้องกับระบบมาดริด โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าต่างประเทศภายใต้กฎหมายไทย โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      การให้ความคุ้มครองแก่สัญญาณรายการที่ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      บทบาทของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการปกป้องงานอันมีลิขสิทธ์ โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      องค์กรส่งเสริมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Technology Licensing Organization-TLO) ในประเทศญี่ปุ่น โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      ความขัดข้องปัจจุบันในการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของประเทศไทย โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      ปัจจุบันและอนาคตของกฏหมายการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในคำบรรยายของผู้สอน โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
     Implementation of IP Mediation in Thailand: An Experience from The US Mediation Techniques by Thanarak Naowarat
     Possibility of Thailand’s Accession to the Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 1995 
     Parallel Imports in Pharmaceuticals : Increase Access to HIV Drugs*
     Odyssey Of Thailand Arbitrations for Contracts between Private Sector and Public Sector
     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
     การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
     พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 : หนึ่งในเครื่องมือเพื่อการปกป้องพันธุ์พืชของไทย
     ข้อยกเว้นของสิทธิบัตรยาตามหลัก Bolar Exception และการคุ้มครองข้อมูลในขั้นตอนของการทดลองยา
บทความ/งานวิจัยการ การค้าระหว่างประเทศ
     Implementation of U.S. Class Arbitrations in Thailand: An Experience from US Alternative Dispute Resolution by Thanarak Naowarat
     ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และประเด็นด้านกฎหมายแรงงาน : ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี และการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในอนาคต*
 
สัมมนาการเตรียมความพร้อม ทางกฎหมายและธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

  บทบาทของศาลที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิทยากร : นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  ปาฐกถาพิเศษ “การเตรียมความพร้อมของกลุ่มประเทศสมาชิก : ปัญหาการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา
โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน

  ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิทยากร : นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

  บทบาทความร่วมมือของประชาคมอาเซียนด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  วิทยากร:  ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมัสกัต รัฐสุลตานโอมาน

  การเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าสูงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิทยากร : นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย,นายประพันธ์ พิสมยรมย์ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 1 สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร,นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,ผู้ดำเนินการรายการ:นางฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
เชิญชวน ส่งบทความลงวารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ฉบับพิเศษปี 2557   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 232 )
แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง   17 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 466 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าอวยพรปีใหม่ประธานศาลฎีกา   20 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 137 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าอวยพรปีใหม่ประธานศาลอุทธรณ์ภาค1   20 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 76 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของศาล จำนวน 139 รายการ   24 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 393 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลางสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง   2 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 74 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของศาล   14 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 468 )
การจัดเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา   26 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 315 )
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น5และห้องประชุม/อบรม ชั้น6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญฯ   7 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 159 )
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง   31 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 171 )
ประกาศผลการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๕   6 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 687 )
ขอเชิญโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”   19 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 788 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพี   6 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 514 )
การจัดเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง   4 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 206 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จัดงานเลี้ยงขอบคุณ คณะผู้พิพากษาโยกย้ายประจำปี 2557   27 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 86 )
การแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลเป็นภาษาอังกฤษ (รอบสัมภาษณ์)   27 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 53 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าอวยพรปีใหม่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม   20 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 73 )
ผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะเข้ามอบกระเช้าดอกไม้แด่อธิบดีผู้พฯ   10 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 136 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง บันทึกเทปโทรทัศน์ อาศิรวาท 12 สิงหาคม 2557
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง บันทึกเทปโทรทัศน์ อาศิรวาท 12 สิงหาคม 2557
  :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศีกษาฝึกงาน
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศีกษาฝึกงาน
  :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประนีประนอม
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประนีประนอม
  :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ จัดบรรยายพิเศษ
ชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ จัดบรรยายพิเศษ
  :: วันที่ 7 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
  :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ต้อนรับผู้แทนสำนักงานกฎหมายจากญี่ปุ่น
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ต้อนรับผู้แทนสำนักงานกฎหมายจากญี่ปุ่น
  :: วันที่ 30 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)