ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

หลักสูตรการอบรม ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ายุค 4.0 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เอกสารแนบ