ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

ปิดรับสมัครหลักสูตรการอบรม ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ายุค 4.0


          ตามที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกำหนดจัดหลักสูตรการอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ (อบรมเฉพาะวันเสาร์) ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ตามประกาศในหน้าเว็บไซต์ http://www.ipitc.coj.go.th/view-35377.html นั้น    เนื่องจากผู้สมัครเข้ารับการอบรมได้ครบเต็มตามจำนวนแล้ว ส่วนกิจการพิเศษและการต่างประเทศ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงขอปิดรับสมัครหลักสูตรการอบรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป