ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ายุค 4.0

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ายุค 4.0


เอกสารแนบ