ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (จำนวน ๔๘ กล้อง) พร้อมติดตั้ง ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒)
เอกสารแนบ