ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

หลักสูตรประกาศนียบัตร “IP & IT BAR: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเพื่อกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S - Curve)”

หลักสูตรประกาศนียบัตร “IP & IT BAR: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเพื่อกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S - Curve)”
             ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกำหนดจัดการอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตร “IP & IT BAR: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเพื่อกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S - Curve)” ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561, วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 และวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลาการศึกษา 8 สัปดาห์ (เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-143-0733, 081-535-5110, 095-597-1116
สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด!!!


เอกสารแนบ