ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

สำนักงานคุ้มครองลิขสิทธิ์เกาหลี (KCOPA) เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

สำนักงานคุ้มครองลิขสิทธิ์เกาหลี (KCOPA) เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง